khay sơn mài khắc thủng hoa văn

Mô tả

khay sơn mài khắc thủng hoa văn được sản xuất bởi xưởng sơn mài tương bình hiệp

Bình luận

Sản phẩm khác